Så säkerställer man tillförlitliga resultat med Raex®-stål

Raex®-stål tillverkas med en mycket kontrollerad process. Med extremt exakt valsning och en stabil direkthärdningsprocess kan utmärkta mekaniska egenskaper och verkstadsegenskaper uppnås. Ett fantastiskt plåtutseende med utmärkt ytkvalitet och planhet kan också erhållas. Varumärket Raex® är en signal om tillförlitlig kvalitet, vilket innebär problemfri produktion i verkstaden och kostnadseffektivitet för slutanvändaren, och detta är en utmärkt produkt för alla typiska slitagetillämpningar.

Få problemfri produktion

Förutom enhetliga egenskaper och utmärkt ytkvalitet kan du räkna med förutsägbara bearbetningsegenskaper när du använder Raex®-stål. Liten återfjädring under bockning är möjlig tack vare den låga hårdhetsvariationen och extremt exakta tjocklekstoleransen mellan olika satser. Med Raex® får du förutsägbar bearbetning och därmed ett bättre produktionsflöde, varje gång.

Få kostnadseffektivitet

Med denna högkvalitativa produkt får du kostnadseffektivitet både i verkstaden och i sluttillämpningen. Ett likartat beteende mellan olika satser förbättrar tillverkningsledtiderna tack vare förutsägbara stålegenskaper. Med konstant hårdhet genom tjockleken kan du förvänta dig liknande slitageegenskaper i olika tillämpningar om nötningshastigheten är konstant.

Hög prestanda vid alla typiska slittillämpningar

Raex®-stål är helt enkelt en produkt som inte sviker dig. Med låg hårdhetsvariation kan samma slitage förväntas mellan olika satser. Den höga hårdheten – högre än nominellt – är också nyckeln till längre livslängd vid användning av Raex®-stål. Sammantaget är Raex® det perfekta valet för alla tillämpningar som inbegriper nötning.

 

Stålgross

Ledande inom platta, varmvalsade plåtprodukter till svensk industri.

Tel. 036-300 200
info@stalgross.se

Kontor
Tuvullsvägen 5
554 75 JÖNKÖPING

Lager
Hammarsmedsgatan 24
542 35 MARIESTAD