Strenx® 700MC betad, anoljad 

Strenx® 700MC E enligt EN 10149-2
Slagseghetstestad vid -40°
Certifikat enligt EN 10204/3.1

 Datablad Strenx 700 MC D/E

Tjocklek mm Dimension mm
3 1250 x 2500 / 3000
3 1250 x 3000
4 1500 x 3000
5 1500 x 3000
6 1500 x 3000
8 1500 x 3000*
10 1500 x 3000*
12 1500 x 3000*

 *Strenx 700 MC Plus 

Allmän produktbeskrivning
Strenx 700MC D/E är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 700 MPa för starkare och lättare konstruktioner.
Strenx 700MC D/E uppfyller eller överskrider kraven på S700MC i EN 10149-2.

Strenx® 700 -produkter används i tillämpningar som tippflak och släpvagnschassin, kranar, byggnads- och jordbruksutrustning, särskilt i lastbärande konstruktioner som har höga krav på lägre vikt.
I dessa tillämpningar kan stålets höga hållfasthet användas för att spara vikt, öka nyttolasten eller öka prestandan. Som ett resultat av detta och stålens goda formbarhet kan totalkostnaderna minskas

Stålgross

Ledande inom platta, varmvalsade plåtprodukter till svensk industri.

Tel. 036-300 200
info@stalgross.se

Kontor
Tuvullsvägen 5
554 75 JÖNKÖPING

Lager
Hammarsmedsgatan 24
542 35 MARIESTAD