För att ytterligare säkerställa fullständig spårbarhet erbjuder vi en utökad märkning av kvartoplåt vid leveranser från vårt lager.

Vi lär av våra kunder och vet att många verksamheter inte skär hela plåten vid ett tillfälle, den kanske skärs i omgångar med månaders eller ibland års mellanrum.

För att undvika att plåtens identitet, dvs plåt- och chargenummer, försvinner vid lagerhållning eller vid skärningen erbjuder vi det vi kallar ”utökad märkning av kvartoplåtar”.

Detta innebär att vi sätter en av marknadens mest hållbara och vidhäftade etikett i plåtens alla hörn, den innehåller plåtens stålsort, chargenummer samt eventuella kundordernummer och godsmärkning.


Om detta passar din verksamhet så ber du om en utökad märkning av kvartoplåtar vid nästa order, kostnaden är 100 kr/plåt.
Vårt standardutförande är 1 etikett/plåt.

STÅLGROSS antog 2018 en miljöutmaning genom att certifiera verksamheten enligt miljöstandard ISO 14001.

Nu höjer vi ambitionen och antar "Transportutmaningen 2025" med ambitionen att endast utföra fossilfria inrikestransporter.

Sedan tidigare är "Tjänstebilsutmaningen" antagen och uppfylld. Samtliga tjänstebilar är utbytta till laddhybrider.

Anta utmaningarna du också!

 Ida Thelin lämnar Stålgross.

 

Det blev 10-årsjubileum på Stålgross, men nu kastar hon sig ut.

Sedan 2010 har Ida har varit en starkt drivande kraft på Stålgross - som extern säljare och sedan 2015 även som delägare.

Nu var det dags att söka nya utmaningar.


Vi önskar såklart Ida stort lycka till i framtiden.

Tack Ida!

Vännerna på Stålgross

 

 

Vi befinner oss alla i en ny situation, där förändringar och besked kommer på daglig basis.

 

På Stålgross är vi så väl förberedda vi kan vara för att kunna fortsätta att förse våra kunder med material.

Stålverken kommer i närtid dra ner på produktionstakten vartefter efterfrågan minskar. Än så länge ser vi inga förseningar på inneliggande beställningar men situationen förändras löpande.

 

Vi uppskattar om så många kunder som möjligt kan hålla oss informerade om ev förändringar i behovsplaner. Att behoven minskar gäller för de flesta, men inte alla.

Vi vill såklart säkerhetsställa att våra anställda minskar risken för spridning av corona-viruset. Därför skjuter våra säljare fram resplaner och vi tar heller inte emot besök.

 

Vi tror och hoppas att både kunder och leverantörer har förståelse för detta.

Stålgross

Ledande inom platta, varmvalsade plåtprodukter till svensk industri.

Tel. 036-300 200
info@stalgross.se

Kontor
Tuvullsvägen 5
554 75 JÖNKÖPING

Lager
Hammarsmedsgatan 24
542 35 MARIESTAD