​​​​​​- Att få med Stålgross på resan med våra fossilfria ambitioner är en naturlig följd av deras tidigare arbete som distributionspartner. Att de nu också vill gå vidare med en avsiktsförklaring för framtida leveranser av fossilfritt stål känns väldigt bra, säger Per Johansson, ansvarig säljare på SSAB.

SSAB har ambitioner att i grunden förändra ståltillverkningsprocessen, med målet att leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala under 2026. SSAB utvecklar tillsammans med partners en unik lösning för fossilfri järn- och stålproduktion. Genom att använda fossilfri el och vätgas ersätter man den traditionella järnmalms- och koks/kolbaserade ståltillverkningen.

- För Stålgross del är detta ett mycket viktigt avtal. Det sätter riktningen för vårt erbjudande till marknaden. Våra kunder är trygga med att vi ligger i framkant när det gäller kvalitet och tillgänglighet, säger Johan Helge, vd på Stålgross. Nu adderar vi också hållbarheten i paketet.

- Vi befinner oss i ett segment av marknaden där miljökraven på material och transporter kommer att öka kommande år. Vi gör kontinuerligt omställningsinvesteringar och med detta avtal kan vi vara med och göra skillnad på en mycket hög nivå. Det känns mycket bra, fortsätter vd Johan Helge.

Avtalet om fossilfri ståldistribution är ett naturligt steg för SSAB och Stålgross att på bredare front nå ut på svensk marknad.