SSAB Multisteel SN

SSAB Multisteel SN överträffar flera stålstandarder och finns som fyra stålsorter:
S355K2+N, S355J2+N, S355J0+N och S355JR+N enligt EN 10025-2.

Tjocklek Dimension
10 2050x6000 mm 
12 2050x6000 mm 
15 2050x6000 mm  
20 2050x6000 mm  
25 2050x6000 mm  
30 2050x6000 mm  
35 2050x6000 mm  
40 2050x6000 mm  
50 2050x6000 mm  

 

SSAB Multisteel SN är ett varmvalsat konstruktionsstål för allmänna stålkonstruktioner. SN = Structural Normalized.

SSAB Multisteel SN överträffar kraven för många standardstålsorter och är ett mångsidigt konstruktionsstål för tillverkade produkter och stålstommar.
Formbarhet och mycket jämn kvalitet garanterar snabb, oavbruten produktion som ger tydliga besparingar i materialkostnader.

Toleranser:
Tjocklekstolerans: ¾ av kravet i EN10029 Klass A. Längd och bredd enligt EN 10029.
Planhetstolerans 4 mm/m.
Ytbeskaffenhet enligt EN 10163-2 klass A subklass 1

Datablad finner du här

När du är i behov av ett mångsidigt konstruktionsstål för generella stålkonstruktioner är SSAB Multisteel det ultimata materialet att använda sig av.

Svetsbarheten hos SSAB Multisteel är utmärkt för alla svetsprocesser. Kraven på förhöjd arbetstemperatur är lägre än för motsvarande hållfasthetsgrader enligt standarden, vilket innebär enklare svetsning och kostnadseffektivitet för användaren.
SSAB Multisteel erbjuder bättre formbarhet än motsvarande stål enligt standarden. God verkstadshygien ger bra förutsättningar för lyckad formning. Slitna verktyg, otillräcklig smörjning, ytrepor och kantgrader kan påverka formningsresultatet. Garanterad minsta invändiga bockningsradie 1.5 x t upp till 30 mm tjock plåt. Detta gäller oavsett valsriktning och för 90 graders bock, t = plåttjocklek.

Stålgross

Ledande inom platta, varmvalsade plåtprodukter till svensk industri.

Tel. 036-300 200
info@stalgross.se

Kontor
Tuvullsvägen 5
554 75 JÖNKÖPING

Lager
Hammarsmedsgatan 24
542 35 MARIESTAD